Rekonštrukcia štadióna DVTK je ukončená.

Rekonštrukcia futbalového štadióna DVTK Miskolc je ukončená. Táto správa  môže byť zaujímavá aj pre futbalistov a fanúšikov futbalu Rimavskej Soboty. Práve tento klub  z najvyššej maďarskej súťaže NB-1  –  DVTK  Miskolc nám ponúka spoluprácu formou investícií do infraštruktúry a formou vytvorenia  spoločnej futbalovej akadémie s názvom: Mestská futbalová akadémia Rimavská Sobota.  Tento zámer bol vo februári 2018 odsúhlasené aj s MsZ. Definitívnu bodku k tomuto zámeru  môže dať MsZ koncom júna 2018 schválením novej spoločenskej zmluvy na založenie MFA. Veríme, že to tak stane a od novej sezóny 2018/2019 môže byť zahájená činnosť futbalovej akadémie.

Š. Balog

O autorovi: MŠK RS