Zmena názvu, farieb a loga futbalového klubu

Červená, čierna a biela to sú farby mesta Rimavská Sobota a od 1.júla.2018 aj oficiálnymi farbami nášho futbalového klubu.

Klub s novým názvom MESTSKÁ FUTBALOVÁ AKADÉMIA RIMAVSKÁ SOBOTA  má vo svojom LOGU používať aj ERB mesta. Chýba už len definitívne schválenie „Spoločenskej zmluvy“ a „Dohody o spolupráci“ s poslancami MsZ a podpis primátora mesta pod tieto dokumenty. Malo by sa tak stať 12. júla 2018 na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
Poslanci a vedenie mesta pri schvaľovacom procese a hlasovaní by mali mať vždy na zreteli rozvoj mesta a záujem ich občanov. Nové investície do futbalového klubu a partnerská spolupráca medzi zmluvnými stranami majú slúžiť súčasnej i budúcej generácii mládeže Rimavskej Soboty a jeho blízkeho okolia. Je to šanca pre mnohých mládencov rozvíjať svoj futbalový talent v kvalitných podmienkach.
MFA s.r.o Rimavská Sobota je Slovenská firma, jednotlivé kategórie mužstiev v súťažnom ročníku 2018/2019 budú hrať v súťažiach Slovenského futbalového zvázu, konkrétne: dospelí v TIPOS III. lige Stred, dorastenci U19 a U17 v II. lige Stred, žiaci U15, U14, U13 a U 12 v I. žiackej lige Stred, prípravky U11, U10 a U9 v lige prípraviek Stred.
Hlavným poslaním futbalovej akadémie je vychovať špičkových futbalistov pre reprezentáciu SR a mesta Rimavská Sobota. 

Š. Balog, koordinátor mládeže

O autorovi: MŠK RS