Športový riaditeľia MŠK dostali výpovede

Mgr. Miroslav Bitala konateľ Mestského športového klubu spol. s r.o. Rimavská Sobota na pokyn JUDr. Jozefa Šimka primátora mesta dňa 14. decembra 2018 osobne doručil písomné výpovede športovému riaditeľovi Attilovi Domikovi a  športovému riaditeľovi mládeže Richardovi Rubintovi.  Dôvody ich odvolania vo výpovediach uvedené neboli. Vedenie klubu signalizovalo, že dohodu o pracovnej činnosti od nového roku 2019 neobnoví ani  skúsenému trénerovi, koordinátorovi mládežníckeho úseku Štefanovi Balogovi.

Výborné výsledky futbalového klubu v jesennej časti sezóny 2018/2019 nenaznačovali, že by bol problém s ich prácou a odbornosťou na športovom poli. Dôvody ich odchodu treba hľadať pravdepodobne v tom, že  verejne podporovali vznik Mestskej futbalovej akadémie v Rimavskej Sobote.

Svoju nespokojnosť s rozhodnutím vedenia mesta a MŠK vyjadrili aj rodičia mládežníckych futbalistov, ktorí na mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa 21. decembra 2018 odovzdali primátorovi mesta písomnú žiadosť, kde požadujú zrušenie výpovedí pre odvolaných športových funkcionárov a trénerov a ich okamžitý návrat do klubu. Solidaritu vyjadrili aj ostatní tréneri. Na nepochopiteľné konanie primátora mesta kriticky reagovali aj poslanci mesta.ta

Necitlivý a neprofesionálny /politický/ /zásah  výborne rozbehnutej činnosti športového klubu môžu  len poškodiť. Primátor mesta – ako najvyšší orgán zastávajúci v jednej osobe aj valné zhromaždenie Mestského športového klubu – prisľúbil, že v januári zvolá valné zhromaždenie klubu, kde zverejní svoje konečné rozhodnutie.

Primátor nakoniec svoje rozhodnutie nezmenil a traja menovaný funkcionári a zároveň aj tréneri, ktorí najviac presadzovali vznik futbalovej akadémie za lepšie podmienky pre športovú prípravu mládeže, klub museli opustiť.

 

Na fotkách: Mládežnícke kategórie U13, U12 a U7 a ich tréneri, s ktorými vedenie klubu  od januára 2019 pracovné zmluvy už nepredĺžil.

 

 

 

 

 

O autorovi: MŠK RS