Funkcionári

 

Valné zhromaždenie klubu: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

Dozorná rada: nečinná

Konateľ klubu: Mgr. Miroslav Bitala

Športový riaditeľ:

Športový riaditeľ mládeže: