Funkcionári

 

Valné zhromaždenie klubu: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

Dozorná rada:
Roman Ciprus, predseda
Mgr. František Auxt
Ing. Zoltán Harnócz
Ing.arch. Erik Klaubert
JUDr. Ján Čilík

Konateľ klubu: Mgr. Miroslav Bitala

Športový riaditeľ: Attila Domik

Športový riaditeľ mládeže: Richard Rubint